Tilaisuudessa esitellään No Net Loss City -hankkeessa kehitetty maankäytön suunnittelun ja toteutuksen toimintamalli, joka mahdollistaa luontohaittojen välttämisen, lieventämisen ja ekologisen kompensoinnin kuntatasolla. Lisäksi hankkeessa mukana olleet kunnat pohtivat mallin käyttökelpoisuutta ja kehitystarpeita. Tilaisuudessa julkaistaan toimintamallin esittelevä raportti ja siihen liittyvä viestintäpaketti.  

Tilaisuus on avoin ja suunnattu etenkin kunnissa maankäytön suunnittelun ja toteutuksen parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille.  

Toimintamalli perustuu No Net Loss City -tutkimushankkeessa järjestettyihin työpajoihin, joihin on osallistunut kuntien viranhaltijoita Helsingistä, Espoosta, Lahdesta ja Jyväskylästä, asiantuntijoita Kuntaliitosta ja Sitrasta sekä tutkijoita Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista ja Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). Hankeen vuorovaikutuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta vastaa Akordi Oy. 

Hanketta ovat rahoittaneet Sitra ja Kuntaliitto.  

Tilaisuuden ohjelma

-Tilaisuuden avaus ja ohjelma
-Avauspuheenvuoro (Kuntaliitto)
-NNL City -hankkeen esittely
-Ekologinen kompensaatio kuntien maankäytössä – ehdotus toimintamalliksi
-Paneelikeskustelu: Näkemyksiä toimintamallista ja sen käyttöönotosta


Tanja Hämäläinen, erikoissuunnittelija, yleiskaava, Espoon kaupunki

Lasse Miettinen, johtava asiantuntija, kestävyysratkaisut, Sitra
Sanna Suokas, yleiskaavoittaja, Lahden kaupunki
Mervi Vallinkoski, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Laura Walin, yksikön päällikkö, ympäristönsuojelu ja ohjaus, Helsingin kaupunki

-Miten työ jatkuu tästä eteenpäin?
-Tilaisuus päättyy

Kommentit (0):

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.