Uusimmat tallenteet aiheesta: Kuntademokratiaverkoston tapaaminen 10.3.2020

Teema: Osallisuuden resurssit ja johtaminen kunnissa
Aamupäivällä keskitytään osallisuuden johtamiseen ja resurssointiin. Aiheeseen johdattaa Lotta-Maria Sinervo, yliopistonlehtori Tampereen yliopistosta. Vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila kertoo osallisuustyön arjesta ja siitä, millä tavoin tehtiin osallisuusmalli Seinäjoella. Esimerkkien avulla pohdimme mikä on osallisuustyön resurssointitilanne kunnissa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Mietimme myös, mitä mahdollisuuksia resurssointiin voisi löytyä, esimerkkinä joukkorahoitus.

Lue lisää >