Tallenteet opiksi ja hyödyksi

Vahingonkorvausvastuu kunnallishallinnossa

Tallenteessa käsitellään vahingonkorvausvastuun perustaa, sopimusperusteisen vahingonkorvausvastuun ja vahingonkorvauslakiin perustuvan vahingonkorvausvastuun eroa, vahingonkorvausvastuun suhdetta rikosoikeudelliseen virkavastuuseen, isännänvastuuta, julkista valtaa käytettäessä aiheutuneita vahinkoja, virkamiehen ja luottamushenkilön omaa korvausvastuuta ja osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu sekä vahingonkorvausta koskevia päätöksiä. Tallenteen sisältö on suunnattu kunnallisille virhemiehille ja luottamushenkilöille sekä osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille. Tilaaja saa tallenteen käyttöönsä 30 vuorokauden ajaksi.

Tallenteella asiantuntijana toimii varatuomari, OTM Susanna Ijäs Lakimaa Oy:stä.

Tallenteen kesto: 1 h 27 min
Tallenteen hinta: 150 € + alv 24 %

Tallenteet