Uusimmat tallenteet aiheesta: UNA@AKUSTI-areena: sosiaalihuolto 17.9.2019

AKUSTI-foorumi järjesti yhdessä UNA Oy:n kanssa Sosiaalihuollon tiedonhallintaan liittyvän seminaarin ja työpajan, jonka tarkoituksena oli lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä ja kokemuksia liittyen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiseen parhailla käytänteillä. Yhteistyöseminaari oli kohdennettu sosiaalihuollon ammattilaisille, järjestelmien pääkäyttäjille, sosiaalihuollon alueellisille kehittäjille sekä sosiaalialan osaamiskeskuksille sekä terveydenhuollon ammattilaisille, joita osallistui paikan päällä Kuntatalolla ja etäyhteydellä tilaisuuteen noin 160. Tilaisuus kokosi ajankohtaista kansallista kehittämistä ja paikallistason kokemuksia yhteen. Työpaja–osiossa mm. pohdittiin, mitä etuja alueellisesti yhtenäisellä asiakasjärjestelmällä saataisiin sosiaalihuollon toiminnassa. Työpajojen yhteenvedot löytyvät aineistosta. Lue lisää >