Pinnalla: talous

Uusimmat tallenteet aiheesta: Turvallinen ja kriisinkestävä kunta 14.-15.11.2018

Teema: Kunnat osana kokonaisturvallisuutta ja varautumisen hyvät käytänteet

Kunnat vastaavat tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin tiivistämällä keskinäistä yhteistyötään. Yhteistyötä koordinoidaan Kuntaliiton yhteyteen perustetussa kuntien turvallisuus-, varautumis- ja riskienhallintatyötä tukevassa asiantuntijaverkostossa.