Uusimmat tallenteet aiheesta: Mikä innovaatiokumppanuus? 14.2.2019

Innovaatiokumppanuus on vielä suhteellisen uusi ja vieras hankintamenettely. KEINO pyrkii vastaamaan kohderyhmänsä ilmaisemiin tarpeisiin kuulla kokemuksia jo toteutetuista innovaatiokumppanuuksista ja järjestää 14.2.2019 innovaatiokumppanuus-tilaisuuden, jossa esitellään kahden innovaatiokumppanuutta käyttäneen hankintayksikön kokemuksia ja oppeja hankintamenettelystä. Case-esimerkkeinä ovat Helsingin Olympiastadionin istuinurakka ja Oulun Veden lietteenkäsittely. Mahdollisuuksien mukaan kuullaan myös valittujen toimittajien kokemuksia menettelystä.

Lue lisää >