Uusimmat tallenteet aiheesta: Maakuntafoorumi 2.10.2018

 

Maakuntafoorumin tarkastelukulmina ovat mm. liikelaitosten oikeudellinen asema kilpailu- ja hankintalainsäädännön sekä EU-oikeuden näkökulmasta, johtamiseen liittyvät haasteet sekä tukipalvelujen järjestäminen. Foorumissa pureudutaan käynnissä olevien valinnanvapauskokeilujen haasteisiin. Toteutettujen rakennejärjestelyjen onnistumisia ja epäonnistumisia arvioidaan mm. pääomituksen, kustannusrakenteen, hinnoittelun, verotuksen ja markkinoinnin näkökulmasta.

Lue lisää ja lataa esitykset >