Uusimmat tallenteet aiheesta: Maakuntafoorumi 16.10.2018

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen siirtyessä maakuntiin suuri osa lasten ja perheiden palveluista jää edelleen kuntien vastuulle. Monet palvelut limittyvät toisiinsa muodostaen kuntien ja maakuntien palveluiden välille yhdyspintoja. Uudistuksessa tulee löytää sellaisia yhteistyön malleja ja rakenteita, että asiakas saa palvelun helposti ja sujuvasti. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen tulee olemaan sekä kunnan, että maakunnan keskeinen tehtävä, joka ulottuu kaikkiin toimialoihin. Työssä tarvitaan toimivia suunnittelun ja seurannan välineitä, johtamista sekä yhteistyömalleja.

Lue lisää ja lataa esitykset >