Uusimmat tallenteet aiheesta: Ketterää kaavoitusta 11.9.2019

Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys kunnan elinvoiman, kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden kannalta. Pienoisseminaarissa ympäristöministeriön, kuntakentän ja yksityisen sektorin edustajat valottavat vireillä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Millainen on tulevaisuuden suunnittelu- ja lupajärjestelmä? Miten eri tehtävät olisi hyvä järjestää? Entä miten toimintatapoja kehittämällä voidaan edistää yhteistyötä, prosessien sujuvuutta ja hankkeiden toteutuskelpoisuutta?