Uusimmat tallenteet aiheesta: Demokratiapäivä 20.10.2020

Kestävän kehityksen isojen tavoitteiden saavuttaminen vaatii maailmanlaajuisesti vahvaa demokratiaa, ihmisten välistä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Miten pystymme tekemään pitkäkestoisia ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia poliittisia päätöksiä, joissa turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elämä tai vähentämään eriarvoisuutta ja vahvistamaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä? Miten ihminen, ympäristö, talous ja teknologia otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa tasapainoisesti?

 

Päivän kuluessa pohdimme, mitä tämä tarkoittaa demokratian ja osallisuuden näkökulmasta paikallisesti kunnissa, Suomessa ja Euroopassa. Miten julkinen hallinto kykenee yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa ennakoimaan ja tekemään kestäviä ratkaisuja ja päätöksiä tavoitteenaan kaikkien hyvinvointi ja kestävästi hyvä elämä.

 

Demokratiapäivän ovat järjestäneet Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö.

 

Juontajana Jussi-Pekka Rantanen, YLE.