Uusimmat tallenteet aiheesta: Aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen 17.4.2020

Aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen.
Webinariet ordnas av Finansministeriet.

 

Kommunernas och samkommunernas ekonomirapportering förnyas år 2021. I fortsättningen ska ekonomiuppgifterna rapporteras till Statskontoret istället för Statistikcentralen. I rapporteringen kommer automatiserade system att utnyttjas.

Finansministeriet ordnar tillsammans med Statistikcentralen och Finlands Kommunförbund ett webbinarium om den automatiserade ekonomirapporteringen. Under utbildningen berörs bl.a. kraven som reformen ställer på kommunerna och samkommunerna samt programleverantörerna. Webbinariet riktas både till de ansvariga för ekonomirapporteringen i kommunen/samkommunen samt till ekonomisystemens programvaruleverantörer. Tillfället inspelas så att man även i efterhand kan bekanta sig med innehållet.