Jaa video

Sosiaalisista innovaatioista haetaan lisää hyvinvointia

Sosiaalinen innovaatio tarkoittaa toiminnallista tai toimintamallin toteutettua uudistusta, joka jollakin tapaa lisää yhteiskunnan hyvinvointia, selventää dosentti Harri Jalonen Turun Ammattikorkeakoulusta. Turun AMK on mukana kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun projektissa, jota EU rahoittaa. Tuloksia odotetaan parin vuoden kuluessa.

InnoSI-tulevaisuustyöpaja 30.10.2015