Jaa video

Kanta-Hämeen Lipsanen: Identiteetti luo maakunnan

Kansalainen on keskiössä ja visiona on ”maakunta on me”, jotta kansalainen ei jäisi etäälle maakuntauudistuksessa, kertoo Kanta-Hämeen maakuntauudistuksen valmistelusta muutosjohtaja Matti Lipsanen. – Täytyy rakentaa maakuntaidentiteetti, että jokainen kokee olevansa paitsi kunnan asukas myös maakunnan asukas. Lipsanen ei usko, että uudistus varsinaisesti tuo palvelut lähemmäs kansalaista. – Pikemminkin päinvastoin. Jos uudistus onnistuu, voimme hallitusti sopeuttaa hyvinvointiyhteiskunnan kustannuksia 2020-luvulle, kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti ja tuodaan aito demokratia maakuntatasolle.

Kommentit

  1. Aika raskaalla organisaaiolla kustannuksia sopeutetaan. Entä eikö enää ollakaan huolissaan alkuperäisistä, yhteisesti sovituista tavoitteista, terveyserojen kaventamisesta, perusterveydenhuollon vahvistamisesta, integraatiosta ja palvelujen tasavertaisesta saavutettavuudesta.
    Kurjaa poliittisen pelin hirveää paljastumista on nähtävissä.

  2. K-H maakunta ei ole me, vaan kolme keskenään eri suunnista etujaan hakevaa kaupunkiseutua. Maakunnalle voi syntyä vain hallinnosta kumpuavaa identiteettiä – yhteistä käsitystä liittoutumisen eduista tai ihmisten palveluista. Kanta – Hämeen aluerakenne on kolme seutukuntaa valtakunnanosakeskusten välissä ja väestöpohja muihin maakuntiin verrattuna pieni.Niiden kehityksen ja menestyksen tekijät eivät ole samassa suunnassa. Hallinnollisen identiteetin rakentamisen vaikeus maakunnassa on ilmeinen.

    Identiteetti – yhteinen käsitys juurista ja yhteisistä eduista – on ihmisten mielipiteitä ja tunnetasolla arkielämän kokemuksia. Maakunta- ja seutukeskusten edut risteävät ja leikkaavat toisiaan vain lailla järjestetyissä instituutioissa. Niiden palvelevuudesta asukkailla on voimakkaasti ristikkäisiä käsityksiä. Keskuskaupungin vetovoima ei riitä kokoamaan aluetta yhteisen edun eikä kansalaisten palveluihin hakeutumisen taakse. Luonnollinen Riihimäen ja Forsssan suunta elinvoiman lähteille on etelään ja länteen eikä maakunta kykene rakentamaan vahvaa etujen sidosta eikä aikaansaamaan lujaa hallinnollista mobilisaatiota. Kanta- Hämeen maakuntahenki on perua laajasta historiallisesta Hämeestä ja pitkästä jatkumosta maan suurena Hämeen lääninä. Läänin jakaminen kolmeen maakuntaan silpoo historiallista Häme -identiteettiä. Maakunnat kantavat läänin maantieteellisiin maantieteellisiä nimiä. Aleksis Kiven eteläinen Häme ulottuu Nurmijärvelle asti ja on omiaan ylläpitämään Pohjois-Uusimaan ja eteläisen Hämeen luonnollista yhteenkuuluvuutta. Se syö Riihimäen seudun hämäläistä identiteettiä ja vaatii seudun etujen valvomista Uudenmaan aluerakenteessa ja pääkaupunkiseudun kaupunkien ja liikenteen verkoissa.

Kirjoita oma kommenttisi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Uusimmat
Kuntamarkkinat
Yhteistyökumppaneiden videoita
Sote
Päätöksenteko
Talous
Tekniikka
Sivistys
Lakiasiat