Jaa video

Lahden yleiskaava on aina ajan tasalla

Lahdessa on toista valtuustokautta käytössä jatkuva yleiskaavaprosessi. Lahden yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki sanoo, että suurin hyöty saadaan siitä, että työläitä kaavaselvityksiä ei pääse vanhenemaan ja kaupungin strategiaan pohjautuva yleiskaava joustaa asemakaavoituksen muuttuvien tarpeiden mukaan. Myös päätöksenteko helpottuu, kun isoihin epävarmuutta aiheuttaviin asioihin voidaan palata heti seuraavalla valtuustokaudella.

Uusimmat
Yhteistyökumppaneiden videoita
Sote
Päätöksenteko
Sivistys
Talous
Tekniikka
Lakiasiat
Kuntamarkkinat